Αρχική / Γνωρίστε μας / Η Μεθοδολογία μας

Η Μεθοδολογία μας

Η Διαδικασία Προσδιορισμού των Γεγονότων
Θα αφιερώσουμε τον χρόνο που απαιτείται για να κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις μέσω κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων για να μάθουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε ώστε να κατανοήσουμε πλήρως τη συνολική εικόνα της παρούσας κατάστασης του πελάτη μας.
 
Η Διαδικασία Διάγνωσης
Μέσω της σε βάθος εξέτασης της παρούσας κατάστασης του πελάτη μας, θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τι ακριβώς θέλει να επιτύχει, να αποκαλύψουμε οποιαδήποτε προβλήματα, να μεγιστοποιήσουμε τη συναίσθησή μας και να καθορίσουμε κατά πόσον μπορούμε να εισηγηθούμε κάποια από τις προτεινόμενες ιδέες σχεδιασμού για την επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων πιθανόν αναδυθούν στην επιφάνεια και την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ανησυχιών που τυχόν προβληματίζουν τον πελάτη.
 
Η Διαδικασία Σχεδιασμού
Θα συνεργαστούμε με τους πελάτες μας για να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση στα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαγνωστική διαδικασία. Αυτό γίνεται προτού παρουσιαστεί η Επίσημη Πρότασή μας. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίσουμε ότι θα υιοθετηθεί μόνο η εγκεκριμένη κατεύθυνση του πελάτη για τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι εισηγήσεις μας για αλλαγές, αν απαιτούνται, θα βασιστούν σε πλήρη έρευνα και προσδιορισμένα γεγονότα.
 
Επίσημη Παρουσίαση
Θα διαμορφωθεί και θα προβληθεί στον πελάτη μια Επίσημη Παρουσίαση, η οποία και θα σκιαγραφεί τις λύσεις που προτείνουμε. Η Επίσημη Παρουσίαση πραγματοποιείται συνήθως σε κατάλληλο χρόνο και μέρος που εξασφαλίζει στους πελάτες μας επαρκή χρόνο να κατανοήσουν πλήρως τις λύσεις μας και να συζητήσουν την εφαρμογή τους.
 
Εφαρμογή και Διαχείριση
Η Εφαρμογή και Διαχείριση των προτάσεων μας αποτελούν τμήμα των συνεχιζόμενων υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας. Σε περίπτωση που δεν συνεργαστούμε με μια άλλη εταιρεία - αντιπρόσωπο ως σύμβουλο, το γραφείο μας θα διαχειριστεί και θα εξυπηρετήσει οποιοδήποτε ή και το σύνολο των προτάσεών μας που θα έχουν εγκριθεί. Οι συνεχιζόμενες υπηρεσίες θα συμβάλλουν στη δημιουργία και στη διατήρηση μιας ισχυρής πελατειακής σχέσης. 
 
Περιοδική Αξιολόγηση
Σε μια κοινά συμφωνημένη μελλοντική συνάντηση θα βρεθούμε για να αξιολογήσουμε την πρόοδο του σχεδίου και να επιφέρουμε προσαρμογές όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Share