Αρχική / Blog / Επιχειρήσεις

Προσοχή να μην ξεχάσετε να πληρώσετε την Ασφάλιση σας

insurance-link-photo

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα νέα δεδομένα στην ασφαλιστική αγορά, από την πρώτη Ιανουαρίου 2018. Ποιες αλλαγές αφορούν τους καταναλωτές;

Περισσότερα...

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

professional-indemnity

Επιδή λάθοι συμβένουν καθιμερρηνά!

Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι πιθανότητες ένας επαγγελματίας να περιπέσει σε λάθη, είναι δεδομένα που, χωρίς την απαραίτητη πρόληψη, ίσως  στοιχίσουν ακριβά.  

Περισσότερα...

Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιευθυντών & Στελεχών (D&O)

image003

Η Ασφάλιση D&O καλύπτει τους ∆ιευθυντές και τα Ανώτερα Στελέχη καθώς ευθύνονται ακόμη και µε την προσωπική τους περιουσία έναντι απαιτήσεων τρίτων (ή και ακόμη και της ίδιας τους της Εταιρείας) για λάθη ή και παραλείψεις που προκύπτουν κατά την άσκηση των διευθυντικών τους καθηκόντων.

Περισσότερα...

CYBER INSURANCE

cyber-insurance-greek

Αργά ή γρήγορα θα συμβεί...

Όταν σας κλειδώσουν... εμείς έχουμε το αντικλείδι!

«Υπάρχουν δύο ειδών εταιρείες: εκείνες οι οποίες έχουν χακαριστεί και εκείνες που δεν ξέρουν ότι έχουν χακαριστεί.» John Chambers – Πρώην Εκτελεστικός Διευθυντής της CISCO.

Περισσότερα...

Insurance Audit, το δεξί χέρι κάθε επιχειρηματία / Οικονομικού διευθυντή

audit-cover

Είστε επιχειρηματίας και η επιχείρησή σας, εξασφαλίζει το εισόδημα για εσάς και την οικογένειά σας; Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρησή σας είναι πολλοί, απρόβλεπτοι και πολλές φορές με δυσάρεστες συνέπειες. Συνεπώς πληρώνετε Ασφάλιστρα για να ελαχιστοποιήσετε αυτούς τους κινδύνους.

Περισσότερα...

AΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ - GERMANWINGS

H Allianz είναι ο βασικός underwriter του Airbus A320 της Germanwings που κατέπεσε στις Άλπεις. Τα αεροσκάφη συνήθως ασφαλίζονται από consortium περισσοτέρων από 10 εταιριών οι οποίες μοιράζονται τον κίνδυνο, ενώ μια από αυτές είναι ο κύριoς ασφαλιστής.

Εκτιμάται ότι η Lufthansa συνολικά θα χρειαστεί να πληρώσει περί το 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τα οποία οι αποζημιώσεις προς τις οικογένειες εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν και τα 350 εκατομμύρια δολάρια. Το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούνται να διεκδικήσουν από την αεροπορική εταιρία οι οικογένειες των θυμάτων χαρακτηρίζεται ως «απεριόριστο». Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μόντρεαλ, οι οικογένειες θυμάτων αεροπορικής τραγωδίας δικαιούνται αυτόματα 156.000 δολάρια. Αλλά αυτό δεν περιορίζει την περαιτέρω επιτυχή προσφυγή στη δικαιοσύνη των οικογενειών, εκτός αν η αεροπορική εταιρία αποδείξει ότι η τραγωδία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της.

Περισσότερα...

Professional Liability Insurance – Who needs it

Any company or individual providing services should consider the need for Professional Liability Insurance. Professional Liability Insurance provides critical protection against Third Party claims arising from mistakes made by the service provider.

In today's fast-paced and dynamic business environment any service provider can make mistakes. With the economy becoming ever more reliant on service providers these mistakes will often lead to dissatisfied customers who will look to the service provider for compensation. Claims against the service provider will also often involve long and costly legal expenses which Professional Liability Insurance provides cover for. Put simply without the right insurance protection companies are at risk of financial disaster or even closure.

Περισσότερα...