Αρχική / Blog / Ζωής

Τι σημαίνει ασφάλιση Ζωής

Σημαίνει το συναίσθημα της σιγουριάς, της εξασφάλισης και της προστασίας.

Σημαίνει πως πατάτε γερά στο παρόν και ατενίζετε με σιγουριά και εμπιστοσύνη το μέλλον.

Σημαίνει πως δεν αφήνετε τα πράγματα στην τύχη τους αλλά θωρακίζετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε από τις κακοτοπιές των γεγονότων.

Περισσότερα...

When Should I Buy Life Insurance?

No-one ever thinks it will ever happen to them, but your sudden death could have serious financial implications for those closest to you. No matter how uncomfortable it might be - perhaps it's time to start thinking about life insurance?

Περισσότερα...

Life Insurance: Putting A Price On Peace Of Mind

If you're wondering whether or not you should buy life insurance, ask yourself this one question: "Would my death leave anyone in a financial bind?" If you answer "yes", it may be time to get serious about shopping for life insurance. Life insurance can offer peace of mind, ensuring that your debts or loved ones will be taken care of in the event of your death. But before you buy it, you need to ask yourself if you'll qualify, and whether you should purchase term or permanent life insurance.

Περισσότερα...