Αρχική / Blog / Περιουσία

Υποaσφάλιση και ο Αναλογικός όρος

Πολλές φορές για διάφορους λόγους είτε θεμιτά είτε αθέμιτα μπορεί να «πέσουμε» σε ένα από τα πιο συχνά λάθη στην περίπτωση της ασφάλισης, την υποασφάλιση, και να βρεθούμε αντιμέτωποι με τον Αναλογικό όρο.

Περισσότερα...