Αρχική / Ασφάλιση / Έτοιμα Πακέτα / Πακέτο Ασφάλισης Κοινόκτητων Οικοδομών

Πακέτο Ασφάλισης Κοινόκτητων Οικοδομών

 

Το πακέτο αυτό είναι σχεδιασμένο για διαχειριστικές επιτροπές που ασφαλίζουν κοινόκτητες οικοδομές και προσφέρει όλες τις απαραίτητες καλύψεις σε πακέτο ασφάλισης.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

1.Υλική Ζημιά

Κάλυψη για απώλεια ή ζημία από ατυχηματική φυσική αιτία που επέρχεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης σε Κοινόκτητη Ιδιοκτησία Κοινόκτητων Οικοδομών.

Βασικοί ασφαλισμένοι Κίνδυνοι Υλικής Ζημιάς:

Πυρκαγιά

Κεραυνός

Σεισμός

 

Η διαχειριστική επιτροπή μπορεί να προχωρήσει αν επιθυμεί και στην επιπρόσθετη κάλυψη των πιο κάτω κινδύνων: 

Έκρηξη

 Θύελλα

 Καταιγίδα

 Πλημμύρα

 Διαφυγή Υδάτων

 Πτώση Αεροσκάφους

 Πρόσκρουση

 Απεργίες και Οχλαγωγίες

 Κακόβουλη ζημιά.

 

Η κάλυψη υλικής ζημιάς μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και την αξία των ιδιόκτητων μονάδων (διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων κλπ). Εκδίδεται πιστοποιητικό ασφάλισης για κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά.

2.Αστική Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής

Κάλυψη μέχρι €170.000 για κάθε ένα περιστατικό, έναντι της ευθύνης της Διαχειριστικής Επιτροπής (ως νομικό πρόσωπο) για σωματικό τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσία άλλων προσώπων.

3.Ευθύνη των Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής

Προσωπική Ευθύνη των Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής έναντι άλλων προσώπων μέχρι €8.500 για όλα τα περιστατικά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης.

 

Share