Αρχική / Ασφάλιση / Έτοιμα Πακέτα / Πακέτο Ασφάλισης Οικονομικού Εγκλήματος

Ολοκληρωμένη Ασφάλιση «Χρημάτων»

Ολοκληρωμένη Ασφάλιση Χρημάτων

Η αυξημένη εγκληματικότητα είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που απειλεί καθημερινά ιδιώτες και επιχειρήσεις.  Τόσο οι άμεσες οικονομικές απώλειες, συνεπεία εγκληματικών ενεργειών, όσο και οι έμμεσες ζημιές που μπορούν να πλήξουν κάθε επιχείρηση, έχουν τις περισσότερες φορές καταστροφικές συνέπειες, ακόμα και για την ίδια τη βιωσιμότητα της.

Το CommercialCrime είναι το νέο πρόγραμμα του κλάδου ΧρηματοοικονομικώνΚινδύνων που προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία από παράνομες και δόλιες πράξεις υπαλλήλων ή/και τρίτων, προστατεύοντας την ασφαλιζόμενη επιχείρηση από οικονομικές απώλειες που μπορούν να πλήξουν τον ισολογισμό της.  Σε αυτό το πλαίσιο, το CommercialCrime είναι το πλέον ολοκληρωμένο και ευρύ πρόγραμμα χρηματο-οικονομικών απωλειών που υπάρχει στην ασφαλιστική αγορά.

Το πακέτο Ασφάλισης Οικονομικού Εγκλήματος ‘’CommercialCrime’’ προσφέρει τις γνωστές καλύψεις χρηματικών απωλειών μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο αποτελείται από τρεις βασικούς ασφαλιστικούς άξονες:

·         Μεταφορά χρημάτων

·         Κάλυψη χρηματοκιβωτίων ή/ και ταμείων

·         Κατάχρηση Υπαλλήλων

Το CommercialCrime απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας, όπως:

·         Βιομηχανίες/βιοτεχνίες

·         Αλυσίδες Αρτοποιείων

·         Εμπορικές επιχειρήσεις

·         Εταιρίες κοινής ωφέλειας

·         Εταιρίες υπηρεσιών

·         Χημικές/φαρμακευτικές εταιρίες

·         Εταιρίες ηλεκτρονικών ειδών

·         Γενικά εταιρείες που χρησιμοποιούν χρήματα στις καθημερινές συναλλαγές τους και έχουν διάφορα άτομα που διαχειρίζονται τα χρήματα τους

Δεν απευθύνεται σε εταιρείες του χρήματα-οικονομικού χώρου (τράπεζες, χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές), που μπορούν να καλυφθούν με άλλο ειδικό συμβόλαιο οικονομικών απωλειών.

Το CommercialCrime αποτελείται από πέντε επιμέρους τμήματα, τα οποία καλύπτουν:

1.       Κατάχρηση Υπαλλήλων:

         καλύπτονται οι ζημιές που θα υποστεί η ασφαλιζόμενη επιχείρηση από παράνομες και δόλιες πράξεις οποιουδήποτε υπαλλήλου της.

2.       Απώλεια μέσα από τις εγκαταστάσεις:

        καλύπτονται οι ζημιές ή απώλειες χρημάτων και χρεογράφων από:

Α. Καταστροφή, εξαφάνιση  ή παράνομη αφαίρεση  μέσα από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, ή και/μέσα από τις εγκαταστάσεις οποιασδήποτε τράπεζας.

Β. Διάρρηξη χρηματοκιβωτίου.

Γ. Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού, φορητού ταμείου ή ταμειακής μηχανής.

      Καλύπτονται επίσης οι ζημιές στις εγκαταστάσεις από τις παραπάνω   ενέργειες.

3.       Απώλεια εκτός των εγκαταστάσεων:

καλύπτονται όλες οι ζημιές ή απώλειες χρημάτων και χρεογράφων από καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση (ληστεία) ενόσω μεταφέρονται από μεταφορέα ή από εταιρεία μεταφοράς χρημάτων.

4.       Ζημιές από πλαστογραφημένα χαρτονομίσματα:

καλύπτονται ζημιές από την αποδοχή πλαστών ή πλαστογραφημένων χαρτονομισμάτων.

5.       Ζημιές από πλαστογραφία:

καλύπτονται οι ζημιές από πλαστογραφία ή παραποίηση:

Α. Επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, ομολόγων και άλλων υποσχετικών   εγγράφων.

Β. Εντολών ή οδηγιών πληρωμής

Σκοπός του CommercialCrime είναι να αντικαταστήσει τα γνωστά συμβόλαια διάρρηξης χρηματοκιβωτίου, μεταφοράς χρημάτων και εμπιστοσύνης υπαλλήλων με ένα ενιαίο, πιο ολοκληρωμένο και ευρύ συμβόλαιο οικονομικών απωλειών. Ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει διαφορετικά όρια ασφάλισης ανά κάλυψη, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Η κάλυψη (2) προσφέρει μεγαλύτερη προστασία, καθώς δεν περιορίζεται στις απώλειες από τη διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου αλλά επεκτείνει την κάλυψη τόσο χωροταξικά (σε όλο το χώρο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, αλλά και σε τραπεζικές εγκαταστάσεις) όσο και από πλευράς κινδύνων (π.χ. φυσική καταστροφή εκτός από έντομα – υγρασία – αποχρωμάτιση, παράνομη αφαίρεση, hold-up κλπ).

Η κάλυψη (3) επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει και μεταφορά από μεταφορέα, και όχι μόνον από υπάλληλο / υπαλλήλους της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.

Οι καλύψεις (4) και (5) αποτελούν μια καινοτομία, καθώς οι κίνδυνοι αυτοί μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από οποιοδήποτε συμβόλαιο.

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το συγκεκριμένο αυτό ασφαλιστικό πρόγραμμα αποτυπώνονται ανάγλυφα στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα:

KΑΛΥΨΕΙΣ

«Παραδοσιακές» καλύψεις

Commercial Crime

 

Σημεία υπεροχής του CommercialCrime

Κατάχρηση υπαλλήλων

1. Παράνομες και δόλιες πράξεις υπαλλήλου

1. Παράνομες και δόλιες πράξεις υπαλλήλου

1. Το CommercialCrime προσφέρει περιοδικό ανακάλυψης γεγονότων μέχρι 12 μήνες (οι παραδοσιακές καλύψεις έχουν μέχρι 3 μήνες).

2. Επίσης μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και την υπεξαίρεση εμπορευμάτων

Απώλεια εντός των εγκαταστάσεων

Απώλειες χρημάτων και χρεογράφων από:

1.Διάρρηξη Χ/Β

2.Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού, φορητού ταμείου ή ταμειακής μηχανής

3.Δυνατή επέκταση και σε ληστεία.

Ζημιές ή απώλειες χρημάτων από:

1.Διάρρηξη και ληστεία Χ/Β

2.Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού, φορητού ταμείου ή ταμειακής μηχανής

3.Φυσική καταστροφή (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ) ή παράνομη αφαίρεση μέσα από τις εγκαταστάσεις.

1.Πρόκειται για ιδιαίτερα διευρυμένη κάλυψη

2.Καλύπτονται όλοι οι χώροι εγκαταστάσεων και όχι μόνο η διάρρηξη Χ/Β

3.Καλύπτονται ζημιές και από φυσικά φαινόμενα εντός των εγκαταστάσεων

4.Δυνατή και η κάλυψη της εξαφάνισης

Απώλεια εκτός των εγκαταστάσεων

Απώλειες χρημάτων και χρεογράφων από:

1.Ληστεία κατά τη μεταφορά τους

Ζημιές ή απώλειες χρημάτων και χρεογράφων από:

1.Kαταστροφή, παράνομη αφαίρεση (ληστεία) κατά τη μεταφορά τους

1.Καλύπτονται ζημιές και από φυσικά φαινόμενα εντός των εγκαταστάσεων

2.Δυνατή και η κάλυψη της εξαφάνισης

Ζημιά από πλαστογραφημένα χαρτονομίσματα

Δεν καλύπτεται

Ζημιές από την αποδοχή πλαστών ή πλαστογραφημένων χαρτονομισμάτων

Καλύπτεται

Πλαστογραφία καταθετών

Δεν καλύπτεται

Ζημιές από πλαστογραφία ή παραποίηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, κλπ εντολών ή οδηγιών πληρωμής(από τρίτους)

 Καλύπτεται

 

Share