Αρχική / Ασφάλιση / Έτοιμα Πακέτα / Πακέτο Ιδιοκτητών Ακινήτων

Πακέτο Ιδιοκτητών Ακινήτων

 

Το Πακέτο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ακινήτων είναι κατάλληλο για πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητα και τα ενοικιάζουν σε τρίτους, όπως ιδιοκτήτες πολυκατοικιών, γραφείων ή καταστημάτων, κατοικιών ή διαμερισμάτων, όλα συνηθισμένης κατασκευής (σκελετός, δάπεδο και οροφή από σκυρόδεμα).

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

1.      Υλική Ζημιά («Κατά Παντός Κινδύνου»)

Κάλυψη για απώλεια ή ζημιά από ατυχηματική φυσική αιτία που επέρχεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης σε Οικοδομές και στα Περιεχόμενα της ασφαλισμένης περιουσίας. Προσέξτε ότι δεν ασφαλίζονται μόνο κατονομαζόμενοι κίνδυνοι, ασφαλίζονται όλοι οι κίνδυνοι, (οτιδήποτε δεν εξαιρείται καλύπτεται).

Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει

 Απομάκρυνση Ερειπίων μέχρι 10% του ασφαλισμένου ποσού

 Επαγγελματικές Αμοιβές μέχρι 12,5% του ασφαλισμένου ποσού

 Δημόσιες Αρχές

 Έξοδα Πυρόσβεσης

 Κλειδιά και Κλειδωνιές μέχρι €500

 Υπόγειες Υπηρεσίες

 Εντοπισμός και Πρόσβαση μέχρι €3.500

 

2.      Αστική Ευθύνη

Κάλυψη μέχρι €170.000 για κάθε ένα περιστατικό, η οποία περιλαμβάνει την ευθύνη σας για σωματικό τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσία άλλων προσώπων.

3.      Διακοπή Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου)

Σε περίπτωση ζημιάς ο ασφαλιστής θα καταβάλει στον ασφαλισμένο αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια εισπρακτέων ενοικίων.

 

Share