Αρχική / Ασφάλιση / Έτοιμα Πακέτα / Ασφάλιση Φαρμακείου

Πακέτο Ασφάλισης Φαρμακείου

11 Ασφαλίσεις σε 1 Ασφαλιστήριο με πρωτόγνωρες καλύψεις για τα κυπριακά δεδομένα και με ασυναγώνιστα ασφάλιστρα !!!.

Σκοπός:
Ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφάλισης το οποίο καλύπτει όλους τους πιθανούς κινδύνους που αφορούν τόσο τα περιουσιακά του στοιχεία και τις εργασίες ενός φαρμακοποιού όσο και την επαγγελματική του ευθύνη.

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε φαρμακοποιούς οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο την επιχείρηση τους όσον και την Επαγγελματική τους Ευθύνη.

Παρεχόμενες Καλύψεις:
Ολοκληρωμένο Πακέτο Ασφάλισης το οποίο παρέχει στον πελάτη ένα ευρύ φάσμα καλύψεων για 11κλάδους ασφάλισης σε ένα συμβόλαιο σε ανταγωνιστική τιμή.

1. Ασφάλιση Περιουσίας Έναντι Όλων Των Κινδύνων
Καλύπτει την υλική ζημιά έναντι όλων των κινδύνων (All Risk Insurance), για τα Κτίρια, την ανακαίνιση, τα έπιπλα, τον εξοπλισμό, και τα αποθέματα του φαρμακείου.

2. Συνεπακόλουθη Ζημιά διακοπής εργασιών
Σε περίπτωση που επέλθει ένας ασφαλισμένος κίνδυνος πχ φωτιά, το φαρμακείο αποζημιώνεται με ένα ποσό για την διακοπή των εργασιών του.

3. Ευθύνη Εργοδότη
Ασφάλιση για τους εργοδοτούμενους του φαρμακείου σύμφωνα με την υποχρεωτική ασφάλιση που προβλέπει η νομοθεσία

4. Ανεντιμότητα Εργοδοτουμένων
Ασφάλιση έναντι κατάχρησης χρημάτων ή και αποθεματικών από τους εργοδοτούμενους του φαρμακείου

5. Υαλοπίνακες & Επιγραφές (All Risk)
Ασφάλιση των επιγράφων και Υαλοπινάκων του Φαρμακείου έναντι όλων των κινδύνων(All Risk), πχ ήρθατε ένα πρωί και βρήκατε ραγισμένους τους υαλοπίνακες του φαρμακείου.

6. Αστική Ευθύνη προς τρίτους
Ασφάλιση έναντι τρίτων για σωματικό τραυματισμό ή ζημιά στην περιουσία τους βάση της σχετικής νομοθεσίας περί Αστικής ευθύνης

7. Ευθύνη Προϊόντων ( και φαρμακευτικών προϊόντων)
Ασφάλιση έναντι της αυστηρότατης νομοθεσίας περί ευθύνης προϊόντων όπου το βάρος της απόδειξης είναι αντίστροφο.

8. Εμπορεύματα υπό Διαμετακόμιση
Ασφάλιση μεταφοράς φαρμάκων ή άλλων προϊόντων από και προς τα υποστατικά σας.

9. Αλλοίωση Φαρμάκων σε Ψυκτικούς Θαλάμους & Ψυγεία
Ασφάλιση έναντι τυχών αλλοίωσης των φαρμάκων ή και άλλων προϊόντων που διατηρούνται σε ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάμους πχ αν χαλάσει το κομπρεσέρ του ψυγείου

10. Κλοπή Χρημάτων
Ασφάλιση Χρημάτων από κλοπή κατά την ώρα εργασίας , όταν το φαρμακείο είναι κλειστό και κατά την μεταφορά στην τράπεζα

11. Προσωπική Επαγγελματική Ευθύνη Φαρμακοποιού
Ασφάλιση της προσωπικής ευθύνης του φαρμακοποιού σε περίπτωση επαγγελματικής παράλειψης κατά της εκτέλεση της εργασίας του , πχ, λανθασμένη εκτέλεση συνταγής, λανθασμένη ερμηνεία φαρμάκου από την συνταγή, λανθασμένη δοσολογία κλπ.

Επιλογή Ασφαλισμένου ποσού Επαγγελματικής Ευθύνης

Επιλογή Ασφαλισμένου ποσού  Όριο ανά περιστατικό     Ανά περίοδο Ασφάλισης

Επιλογή 1                                   25000                              50000
Επιλογή 2                                   50000                             100000
Επιλογή 3                                   100000                            200000

Αφαιρετέα Ποσά

Για Επαγγελματική Ευθύνη

Επιλογή 1  €250
Επιλογή 2  €350
Επιλογή 3  €500
Για σεισμό ή ηφαιστειογενή έκρηξη

1,50% επί του Συνολικού Ασφαλισμένου ποσού


Για όλους τους άλλους κινδύνους €300

Share