Αρχική / Εργαλεία / Υπολογισμοί / Απλός Υπολογιστής Ασφάλειας Ζωής