Αρχική / Εργαλεία / Υπολογισμοί / Υπολογιστής Ασφάλειας Ζωής